وبسایت دکتر فرزاد فلاحیان

مدیر حوزه توسعه کسب و کار

وبسایت دکتر فرزاد فلاحیان

مدیر حوزه توسعه کسب و کار

Author: farzad_@fallahianbn

سپتامبر 6, 2021 نقش هشدار سریع زلزله در کاهش آمار مرگ

این مقاله در روزنامه آرمان ملی (15 شهریور 1400) منتشر شده است

سپتامبر 2, 2021 نقش هوشمند سازی شهرها در جلوگیری از جنگ آب

این مقاله در هفته نامه عصر ارتباط (23 مرداد 1400) به قلم دکتر فرزاد فلاحیان منتشر شد.

آگوست 7, 2021 ضرورت تغییر نگاه اداره سنتی شهر به هوش مصنوعی

این مقاله در روزنامه آرمان ملی (16 مرداد 1400) به قلم دکتر فرزاد فلاحیان منتشر شد.

جولای 6, 2021 ضرورت هوشمند سازی بازیافت و تفکیک زباله

این مقاله در روزنامه آرمان ملی (15 تیر 1400) به قلم دکتر فرزاد فلاحیان منتشر شد