وبسایت دکتر فرزاد فلاحیان

مدیر حوزه توسعه کسب و کار

وبسایت دکتر فرزاد فلاحیان

مدیر حوزه توسعه کسب و کار

Tag: فرزاد فلاحیان

سپتامبر 6, 2021 نقش هشدار سریع زلزله در کاهش آمار مرگ

این مقاله در روزنامه آرمان ملی (15 شهریور 1400) منتشر شده است

سپتامبر 2, 2021 نقش هوشمند سازی شهرها در جلوگیری از جنگ آب

این مقاله در هفته نامه عصر ارتباط (23 مرداد 1400) به قلم دکتر فرزاد فلاحیان منتشر شد.

آگوست 7, 2021 ضرورت تغییر نگاه اداره سنتی شهر به هوش مصنوعی

این مقاله در روزنامه آرمان ملی (16 مرداد 1400) به قلم دکتر فرزاد فلاحیان منتشر شد.

ژوئن 2, 2021 چرا آموزش مجازی همچنان ضعف دارد؟

این مقاله در تاریخ 12 خرداد 1400 در روزنامه آرمان ملی به قلم فرزاد فلاحیان مدیر حوزه کسب و کار منتشر شد.